Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

03.07.2016 tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanı'nı Kazanan Adayların Dikkatine...

.

03/07/2016 Tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanında Kazanan Adayların Dikkatine

Başvuru Yeri:

Asil olarak kazanan Adayların aşağıda istenen evraklarla birlikte 15/11/2016 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

ATAMA İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. İkametgâh Örneği
  2. Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Raporu
  3. Sabıka Kayıt Belgesi
  4. 6 (altı) adet Fotoğraf
  5. Askerlikle İlişkisi Bulunmadığına Dair Belge (Erkek Adaylar için)
  6. Özgeçmiş
  7. Başvuru Yapılan Pozisyonun Şartlarını Gösteren Belgelerin Asılları
  8. Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması Formu Doldurularak 4 Nüsha Halinde Personel Daire Başkanlığı’na Teslim Edilmesi (Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması Formunu sayfamızın formlar bölümünden temin edebilirsiniz.)

 

NOT: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi uyarınca, Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar için Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması yapılacak olup; sonucun olumlu olması halinde adaylarla sözleşme imzalanacaktır.

-- Daha ayrıntılı bilgi için 0 286 2180018 – 1171 / 1172 / 1174 numaralı telefonları arayabilirsiniz.