Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Hakkında.

.

Üniversitemizde yayınlanan Personel alımı ilanları kazanan adaylar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu'nu anlamsız kısaltmalar yapılmadan bilgisayar veya daktilo ile doldurulup Nüfus Cüzdanı Fotokobisi ile birlikte Başkanlığımıza iki nüsha olarak ulaştırmaları gerekmektedir.   

Ekler

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.doc