Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

KPSS - 2016/2 Yerleştirme Sonuçlarına göre Üniversitemize Yerleşen Adayların Dikkatine

KPSS - 2016/2 Yerleştirme Sonuçlarına göre Üniversitemize Yerleşen Adayların Dikkatine

 

 

Yerleşen adayların aşağıdaki istenen belgelerle birlikte 23/01/2017 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Atama İçin Gerekli Evraklar:

 1. KPSS (B) Sonuç Belgesi
 2. KPSS (B) Yerleştirme Belgesi
 3. Nüfus Cüzdanının Tasdikli Örneği
 4. İkametgâh Örneği
 5. Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Onaylı Sureti
 6. Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Raporu
 7. Sabıka Kayıt Belgesi
 8. 6 (altı) adet Fotoğraf
 9. Askerlikle İlişkisi Bulunmadığına Dair Belge (Erkek Adaylar için)
 10. SSK Numarası (Daha Önce Çalışmış Adaylar İçin)
 11. Özgeçmiş
 12. Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması Formu Doldurularak 3 Nüsha Halinde Personel Daire Başkanlığı’na Teslim Edilmesi (Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması Formunu sayfamızın formlar bölümünden temin edebilirsiniz.)

 

 

NOT: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi uyarınca, Üniversitemize yerleşmeye hak kazanan adaylar için Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması yapılacak olup; yapılan soruşturmanın sonucu olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.

-- Daha ayrıntılı bilgi için 0 286 2180018 – 1171 / 1172 / 1174 numaralı telefonları arayabilirsiniz.