Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Görev Tanımları

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

 

ADI SOYADI

ÜNVANI

DAHİLİ

GÖREVİ

BİRİMİ

Serpil AYGİT

Şube Müdürü

1174

İdari Personel Şube Müdürlüğü tarafınca yapılan tüm resmi yazışmaların kontrolü.

 

 

İrfan Ekrem ULUTÜRK

Bilgisayar İşletmeni

1173

Daire Başkanlıkları, Genel Sekreterlik ve Hukuk Müşavirliği kadrosunda görev yapan idari personellerin özlük işlemleri, Nakil işlemleri, Netiket Personel Bilgi Sistemi Kontrolü, Bilgi Edinme Başvuruları, İstatistik.

 

İdari Personel Şube Müdürlüğü

Sibel ÖZDEMİR

Bilgisayar İşletmeni

2038

Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuarı kadrosunda görev yapan idari personellerin özlük işlemleri, Görevde Yükselme ile ilgili yazışmalar, Genel yazışmalar, Birim Faaliyet Raporu yazışmaları, Görevlendirmeler ve Süre Uzatımları.

 

 

İdari Personel Şube Müdürlüğü

 

 

Ahmet TOKAL

Bilgisayar İşletmeni

1172

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kadrosunda görev yapan idari personellerin özlük işlemleri, 4/B’li ve Vizeli İşçilerin özlük işlemlerinin takibi, Sendika listelerinin takibi,  İlk Atamalar (KPSS, 4/B, Çocuk Esirgeme Kurumu, Özürlü Personel vb…) Hizmet İçi Eğitimle ilgili İşlemler.

İdari Personel Şube Müdürlüğü

İlknur DEMİR

Memur

2038

Tüm idari personelin sendika ile ilgili yazışmaları, Yurtdışı çıkış izinleri, Pasaport İşlemleri, Sigorta ile ilgili yazışmalar, Görev Belgesi ve Hizmet Cetvelinin düzenlenmesi.

İdari Personel Şube Müdürlüğü

Besim BOZKURT

Bilgisayar İşletmeni

1168

Daire Başkanlığından giden tüm resmi yazışmaların kaydı ve imzaların takibi.

 

Evrak Kayıt

 

Mustafa CURA

Şube Müdür V.

1165

Akademik Personel Şube Müdürlüğü tarafınca yapılan tüm resmi yazışmaların kontrolü.

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik Personel Şube Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik Personel Şube Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik Personel Şube Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik Personel Şube Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatice GEZER

Bilgisayar İşletmeni

1166

Tüm akademik personelin YÖKSİS işlemleri (ceza, görevlendirme,ÜAK.) Öğretim üyesi-öğretim elemanı ilan. işlemleri.

Abdulkadir BÖYÜKDİKMEN

Bilgisayar İşletmeni

1170

Diş Hekimliği Fakültesi, İletişim Fakültesi, Yüksekokul Müdürlükleri, Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ve Rektörlük Bölüm Başkanlıkları’ndaki akademik personellerin ilk Atama İşlemleri, göreve başlama, dosya alımı işlemleri, Nakil, Emeklilik, istifa, müstafi, dosya gönderimi işlemleri, Öğretim üyesi-öğretim elemanı ilan işlemleri, ve Yapılan işleri Personel programına işleme ve kontrolü, HİTAP'a aktarım ve kontrolü.

Serkan YILDIZ

Bilgisayar İşletmeni

1200

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Turizm Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Enstitü Müdürlükleri’ndeki akademik personellerin, ilk Atama İşlemleri, göreve başlama, dosya alımı işlemleri, Nakil, Emeklilik, istifa, müstafi, dosya gönderimi işlemleri, Öğretim üyesi-öğretim elemanı ilan işlemleri,ve Yapılan işleri Personel programına işleme ve kontrolü, HİTAP'a aktarım ve kontrolü.

Nurtaç ÖZKUL

Bilgisayar İşletmeni

1167

Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Tıp Fakültesi’ndeki akademik personellerin ilk Atama İşlemleri, göreve başlama, dosya alımı işlemleri, Nakil, Emeklilik, istifa, müstafi, dosya gönderimi işlemleri, 1416 sayılı Kanun işlemleri, Öğretim üyesi-öğretim elemanı ilan işlemleri,ve Yapılan işleri Personel programına işleme ve kontrolü, HİTAP'a aktarım ve kontrolü.

Semra ESEN

Bilgisayar İşletmeni

1199

Tıp Fakültesi ve Dış Hekimliği Fakültesi’nde görev yapan akademik personelin, Terfi, kıdem, intibak, kadro takası, görev süresi uzatımı, Görevlendirme işlemleri (2547 SK. 13/b-4, 33, 35, 38, 39, ÜAK), Ders görevlendirmeleri-ders telafi işlemleri (2547 SK. 31, 36, 40/a-b-c-d mad.), Askerlik işlemleri (sevk, tehir, intibak), ödül-ceza, mal bildirimi, sendika, çalışma-hizmet belgesi çıkarımı, İzin-vekalet, sağlık raporu, müteferrik ve diğer genel yazışmalar ve Yapılan işleri Personel programına işleme ve kontrolü, HİTAP'a aktarım ve kontrolü.

Tolga ŞAHİN

Bilgisayar İşletmeni

2834

Biga İktisadi ve İdari Bil.Fak., Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Yükseokul Müdürlükleri’ nde görev yapan akademik personelin, terfi, kıdem, intibak, kadro takası, görev süresi uzatımı, Görevlendirme işlemleri (2547 SK. 13/b-4, 33, 35, 38, 39, ÜAK), Ders görevlendirmeleri-ders telafi işlemleri (2547 SK. 31, 36, 40/a-b-c-d mad.), Askerlik işlemleri (sevk, tehir, intibak), ödül-ceza, mal bildirimi, sendika, çalışma-hizmet belgesi çıkarımı, İzin-vekalet, sağlık raporu, müteferrik ve diğer genel yazışmalar ve Yapılan işleri Personel programına işleme ve kontrolü, HİTAP'a aktarım ve kontrolü.

Yasemin ERGEN

Bilgisayar İşletmeni

1169

Eğitim Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Rektörlük Birimleri’nde görev yapan akademik personelin, terfi, kıdem, intibak, kadro takası, görev süresi uzatımı, Görevlendirme işlemleri (2547 SK. 13/b-4, 33, 35, 38, 39, ÜAK), Ders görevlendirmeleri-ders telafi işlemleri (2547 SK. 31, 36, 40/a-b-c-d mad.), Askerlik işlemleri (sevk, tehir, intibak), ödül-ceza, mal bildirimi, sendika, çalışma-hizmet belgesi çıkarımı, İzin-vekalet, sağlık raporu, müteferrik ve diğer genel yazışmalar ve Yapılan işleri Personel programına işleme ve kontrolü, HİTAP'a aktarım ve kontrolü.

Özge DEĞİRMENCİOĞLU

Bilgisayar İşletmeni

2053

Fen Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri’ nde görev yapan akademik personelin,  terfi, kıdem, intibak, kadro takası, görev süresi uzatımı, Görevlendirme işlemleri (2547 SK. 13/b-4, 33, 35, 38, 39, ÜAK), Ders görevlendirmeleri-ders telafi işlemleri (2547 SK. 31, 36, 40/a-b-c-d mad.), Askerlik işlemleri (sevk, tehir, intibak), ödül-ceza, mal bildirimi, sendika, çalışma-hizmet belgesi çıkarımı, İzin-vekalet, sağlık raporu, müteferrik ve diğer genel yazışmalar ve Yapılan işleri Personel programına işleme ve kontrolü, HİTAP'a aktarım ve kontrolü.

Besime ALSAN

Memur

1103

Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Turizm Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Enstitü Müdürlükleri’nde görev yapan akademik personelin, terfi, kıdem, intibak, kadro takası, görev süresi uzatımı, Görevlendirme işlemleri (2547 SK. 13/b-4, 33, 35, 38, 39, ÜAK), Ders görevlendirmeleri-ders telafi işlemleri (2547 SK. 31, 36, 40/a-b-c-d mad.), Askerlik işlemleri (sevk, tehir, intibak), ödül-ceza, mal bildirimi, sendika, çalışma-hizmet belgesi çıkarımı, İzin-vekalet, sağlık raporu, müteferrik ve diğer genel yazışmalar ve Yapılan işleri Personel programına işleme ve kontrolü, HİTAP'a aktarım ve kontrolü.

Nazan ÜLKÜ

Şube Müdürü

1175

Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafınca yapılan tüm resmi yazışma ve ödeme evraklarının kontrolü. Emekli ikramiyesi, makam-temsil tazminatı ve ek karşılıkların ödenmesi.

 

 

Nergüze DERYA

Şef

1399

Daire Başkanlıkları ve Rektörlük Diğer Bölümler ve Birimlerin Maaş ve özlük haklarına ait ödemelerin yapılması, yazışmalar, idari görev ve ilan fatura ödemeleri.

 

Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Salih AKPINAR

Bilgisayar İşletmeni

1177

Daire Başkanlıkları ve Rektörlük Diğer Bölümler ve Birimlerin Maaş ve özlük haklarına ait ödemelerin yapılması, yazışmalar, satınalma ödemeleri ve  taşınır işlemleri.

 

 

Tahakkuk Şube Müdürlüğü

 

 

Gülden HAMURCÜLİ

Bilgisayar İşletmeni

1176

Rektörlük 4/B Personeli, Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel, 4/C Canlı Model ve İMİD’e bağlı Vizeli İşçilerin Maaş ve özlük haklarının ödemelerinin yapılması, 33 Madde ile Yurtdışına giden personelin eğitim ve maaş ödemelerinin takibi ve Personel Daire Başkanlığı yolluk işlemlerinin takibi.

Tahakkuk Şube Müdürlüğü