Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Gönül YILMAZ

Personel Daire Başkanı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV TANIMI

Personel Dairesi Başkanlığı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen;

 - Üniversitemiz insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,

 - Personel sisteminin gelişrilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,

 - Tüm Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak,

 - Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulama işlemlerini yapmak,

 - Personel Daire  Başkanlığı bünyesinde bulunan birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

 - Verilecek benzeri görevleri yapmak.

ORGANIZASYON VE PERSONEL YAPILANMASI


Personel Dairesi Başkanlığı;

1 Daire Başkanı, 3 Şube Müdürü, 1 Şef , 16 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur olmak üzere toplam 23 personel görev yapmaktadır.


Akademik Şube Müdürlüğü, İdari Şube Müdürlüğü ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü olmak üzere 3 Şube Müdürlüğünden oluşmuştur.