Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

37 Sözleşmeli Personel (4/B) Yerleştirme Duyurusu (yrd-3)

Üniversitemiz bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) bendi kapsamında yerleşmeye hak kazanan adaylardan arşiv araştırması sonuçlananların listesi aşağıya çıkarılmıştır. Adaylar 15.10.2021 tarihi Cuma günü saat 17.00'a kadar aşağıda istenilen belgeleri doldurarak/hazırlayarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN müracaat edeceklerdir. Belirtilen süre içinde başvuru yapmayanlar hakkından feragat etmiş kabul edilecektir.

 

YERLEŞMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ

HEMŞİRE

4 NOLU POZ.

HEMŞİRE

8 NOLU POZ.

HEMŞİRE

9 NOLU POZ.

 

* Süreci devam edenlerin Arşiv Araştırması sonuçlandığında https://personel.comu.edu.tr/ web adresinden duyurulacaktır.

Yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri ve özel sektör sağlık kuruluşlarında fiilen sağlık personeli olarak çalışanlar COVİD-19 pandemisi ile topyekün mücadele kapsamında sağlık kurum/kuruluşlarında aksamaya sebebiyet vermemek için görev yaptıkları sağlık kurumu yöneticilerinden alacakları “İlgilinin görevinden ayrılması halinde sağlık hizmetinde aksama olmayacaktır.” yazılı onaylı belgeyi ibraz etmeleri halinde hemen göreve başlatılabilecektir.

Yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan bir sağlık kuruluşunda halen çalışmakta olanların (pandemi nedeniyle görevinden ayrılamayacak olanlar) ve/veya hakkından feragat etmek isteyenlerin başvuru süresi içerisinde Form-1 nolu dilekçeyi doldurup teslim etmeleri gerekmektedir. (Form-1 Nolu Dilekçe)

Yerleşmeye hak kazanıp süresi içinde çeşitli nedenlerle başvuru yapmayan/yapamayan adayların yerine KPSS puan sırasına göre YEDEK adaylar alınacaktır.

Süresi içerisinde başvuru yapan adayların göreve başlama tarihi 19.10.2021 Salı günüdür.

 

YERLEŞMEYE HAK KAZANANLARIN KESİN KAYIT İÇİN GETİRMESİ GEREKEN BELGELER

* 06.10.2021 tarihinden 15.10.2021 tarihi saat 17.00'a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat edilecektir.

 1. 6 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilen)
 2. Nüfus Cüzdanı (Aslı ve Fotokopisi)
 3. Diploma / Mezuniyet Belgesi (Aslı ya da E-Devlet üzerinden yeni tarihli alacakları belge)
 4. KPSS (B) Grubu Sonuç Belgesi
 5. Başvurulan Pozisyonun Şartlarında İstenilen Belgelerin Asılları. (Sertifika/Çalışma Belgesi/Hizmet Dökümü vs.)
 6. ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinden alınmış Sağlık Kurulu Raporu
 7. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (Fiilen Askerlik yapanlar; Terhis belgesi ya da Askerlik Şubesinden alacakları askerlik tarihlerini gösteren belge, Diğerleri; E-Devlet üzerinden yeni tarihli alacakları belge)
 8. Adli Sicil Kaydı Belgesi. (E-Devlet üzerinden yeni tarihli alacakları belge)
 9. Sigortalı Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden yeni tarihli alacakları Meslek Kodunu gösterir BARKODLU SGK Hizmet Dökümü)
 10. Personel Kimlik Kartı Talep Formu (Doldurulacak)
 11. Mal Bildirim Formu (Tek kağıda arkalı önlü çıktı alınarak doldurulacak)

     

Üniversitemiz Terzioğlu Yerleşkesinde bulunan Ziraat Bankası 18 Mart Üniversitesi Şubesinden “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İdari Personeli Maaş Hesabı” açtırılarak IBAN Numarasının Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi maaş mutemedine teslim edilmesi gerekmektedir. Maaş Hesabı açtırmak için lütfen Nüfus Cüzdanı fotokopisi ile ilgili banka şubesine müracaat ediniz.

 

Ayrıntılı bilgi için; 0(286) 218 00 18 - Dahili: 10122 - 10132 - 10121 - 10123 - 10120 - 10119

İşbu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Önemle duyurulur.