Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

4/B Sözleşmeli Personel 6. Yedek Aday Listesi

  Üniversitemize 10 Nisan 2020 tarihli ve 31095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca ASİL olarak yerleştirilmeye hak kazanıp gelmeyen adayların yerine çağrılan YEDEK listesi aşağıya çıkarılmıştır.

YEDEK ADAY LİSTELERİ  

2 Nolu Pozisyon

 

     Yerleşmeye hak kazananlar 29 Haziran 2020 tarihinden 03 Temmuz 2020 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri doldurarak/hazırlayarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na ŞAHSEN müracaat edeceklerdir. Belirtilen süre içinde başvuru yapmayanlar hakkından feragat etmiş kabul edilecektir.

     Yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri ve özel sektör sağlık kuruluşlarında fiilen sağlık personeli olarak çalışanlar COVİD-19 pandemisi ile topyekün mücadele kapsamında sağlık kurum/kuruluşlarında aksamaya sebebiyet vermemek için görev yaptıkları sağlık kurumu yöneticilerinden alacakları “İlgilinin görevinden ayrılması halinde sağlık hizmetinde aksama olmayacaktır.” yazılı onaylı belgeyi ibraz etmeleri halinde hemen göreve başlatılabilecektir.

     Yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan Bir Sağlık Kuruluşunda Halen Çalışmakta olanların (pandemi nedeniyle görevinden ayrılamayacak olanlar) ve/veya Hakkından Feragat Etmek isteyenlerin başvuru süresi içerisinde Form-1 nolu dilekçeyi doldurup teslim etmeleri gerekmektedir. (Form-1 Nolu Dilekçe)

     Yerleşmeye hak kazanıp süresi içinde çeşitli nedenlerle başvuru yapmayan/yapamayan adayların yerine KPSS puan sırasına göre YEDEK adayalar alınacaktır.

     Süreci içerisinde başvuru yapan adayların göreve başlama tarihi 06 Temmuz 2020‘dir.

     İşbu duyuru/ilan tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

  1. 6 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilen)
  2. Diploma / Mezuniyet Belgesi (Aslı ya da E-Devlet üzerinden yeni tarihli alacakları belge)
  3. 2018 KPSS (B) Grubu Sonuç Belgesi
  4. Başvurulan Pozisyonun Şartlarında İstenilen Belgelerin Asılları. (Sertifika/Çalışma Belgesi/Hizmet Dökümü/Cihaz Kullanım Belgesi)
  5. Sağlık Raporu (Tek Hekim Raporu)

(Pandemi süreci bitiminde kişilerden Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi ya da Üniversite Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu)

  1. Nüfus Cüzdanı (Aslı ve Fotokopisi)
  2. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden yeni tarihli alacakları belge)
  3. Adli Sicil Kaydı Belgesi. (E-Devlet üzerinden yeni tarihli alacakları belge)
  4. Sigortalı Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden yeni tarihli alacakları Meslek Kodunu gösterir detaylı SGK Hizmet Dökümü)

       Ziraat Bankası Çanakkale Onsekiz Mart Şubesinden “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İdari Personeli Maaş Hesabı” açtırılarak İBAN Numarasının teslim edilmesi.