Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Öğretim Elemanı İlanı

12/10/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Elemanı İlanı

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi ve Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.

Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi : 12.10.2020

Başvuru Bitiş Tarihi : 26.10.2020

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 30.10.2020

Giriş Sınavı Tarihi : 04.11.2020

Sınav Giriş Yerleri : İlgili Birimlerde

Sonuç Açıklama Tarihi : 06.11.2020

NOT : İlan ile ilgili tüm açıklamalar ve sonuçlar başvurulan birimin internet sayfasında duyurulacaktır. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İlanı incelemek ve başvuru yapmak için TIKLAYINIZ