Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Formlar

Formlar

Ekler

2547 Sayılı Kanunu 31. Maddesi Uyarınca Görevlendirilecek Personel Teklif Formu.pdf
Aile Durum Bildirimi Formu.doc
Aile Yardımı Bildirim Formu.doc
Akademik Değerlendirme Formu.xlsx
Akademik Kadro Talep Formu.xls
Akademik ve İdari Personel Bilgi Formu.xls
BAŞVURU FORMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4-B).pdf
Bilgi Edinme Formu.doc
Ders Yükü Bildirim Formu.xls
Ek Mal Beyanı Dilekçe Örneği.docx
GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU.docx
ilişik kesme formu.pdf
Jüri Üyeliği Bildirim Formu.doc
Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Formu (Ek-1).docx
Mal Beyanı Dilekçe Örneği.docx
Mal Bildirimi Formu.xls
Öğretim Görevlisi Bilgi Formu.pdf
Personel Kimlik Kartı Talep Formu.pdf
Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu.doc
Yeni Ders Yükü Bildirim Formu.xls
Yıllık İzin Formu.doc
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Doğum Yardımı Talep Dilekçesi.docx
 Yeni Ders Yükü Bildirim Formu.xls