Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Tahakkuk şube Müdürlüğü

 • Üniversitemiz Rektörlük Bölüm Başkanlıkları, Rektörlüğe bağlı İdari Birimler ve Daire Başkanlıkları Personelinin maaş, maaş farkı, ekders ve fazla çalışma karşılığı ücretlerinin ödenmesi ve emekli keseneği ile ilgili işlerin takip edilmesi
 • Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin maaş, özlük ve sigorta ile ilgili işlemleri.
 • Rektörlüğümüz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlı vizeli ve geçici işçilerin maaş, özlük, ve sigorta ile ilgili işlemler.
 • Emekli Keseneklerinin SGK sistemine girişi
 • Üniversitemiz tüm personelinden emekliye ayrılanların emekli ikramiyeleri, makam temsil tazminatları ve Üniversitemizin yönetim giderlerine katılma payının ödenmesi ve ödenek takibi.
 • Maaş yaptığımız birimlerin icra işlemlerinin takibi.
 • Rektörlüğümüze bağlı Akademik ve İdari Birimlerin ve vizeli geçici işçilerin sendika aidatları ve kesinti işlemleri.
 • Rektör, Rektör Yardımcıları ve Rektörlüğe bağlı Akademik Bölüm Başkanlıklarının idari görev ve geliştirme ödeneklerinin ödenmesi.
 • Özel Kalemde çalışan personelin fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi.
 • Daire Başkanlığımızın yıllık bütçesinin hazırlanması.
 • Daire Başkanlığımız Personelinin tedavi giderlerinin ve yolluklarının ödenmesi.
 • Daire Başkanlığımız satın alma işlemleri ve telefon ücretlerinin ödenmesi
 • 2547 Sayılı Yasanın 33. Maddesi uyarınca yurtdışında eğitim amaçlı görevli bulunan araştırma görevlilerinin aylık maaşları, sağlık sigortası ücretleri, eğitim giderleri ve uçak bileti ücretiyle ilgili işlemlerin takip ve tahakkuku.
 • 2547 Sayılı Yasanın 33. Maddesi uyarınca yurtdışında eğitim için giden ancak; süresi içinde eğitimini tamamlamayan ya da tamamladığı halde göreve dönmeyen, istifa eden, müstafi sayılan araştırma görevlilerinin borç işlemlerinin tahakkuk ve takip işlemleri.
 • SGK'ya Personel Girişi, Emekli Sicil Numarası Alımı, Personel Çıkışı, Nakillerde ilişik kesme,
 • Personel Dairesi Başkanlığı'nın Taşınır Kayıt İşlemlerini takip etme işlemleri müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

 

Adı SOYADI Görevi/Ünvanı
Nazan ÜLKÜ Tahakkuk Şube Müdürlüğü Şube Müdürü
Nergüze DERYA Şef
Salih AKPINAR Bilgisayar İşletmeni
Gülden HAMÜRCÜLİ Bilgisayar İşletmeni