Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Kanunlar

Kanunlar

Ekler

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu.doc
2914 Sayılı Personel Kanunu.pdf
4857 Sayılı İş Kanunu.pdf
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.pdf