Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

195 Sözleşmeli Personel (4/B) Sağlık Çalışanı Başvuru Ön Değerlendirme Sonucu

195 Sözleşmeli Personel (4/B) Sağlık Çalışanı Başvuru Ön Değerlendirme Sonucu

Sevgili Sağlık Çalışanı Adayı,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca 195 Sözleşmeli Personel Sağlık Çalışanı alım ilanına yapılan başvuruların ön değerlendirme listesi aşağıya çıkarılmıştır.

İlan edildiği üzere Ön Değerlendirmeye, ilgili pozisyona başvuran adaydan KPSS puanı en yüksek olandan başlanmıştır. Onaylanması gereken, kontenjan sayısı kadar ASIL ve kontenjanın iki katı kadar YEDEK belirlenirken bu safhada şartları sağlamayanların başvuruları reddedilmiştir. Bu işlem sonucunda geriye kalan başvurular ise değerlendirmeye alınmamıştır.

 

ÖN DEĞERLENDİRME LİSTESİ

HEMŞİRE LİSANS

SAĞLIK TEKNİKERİ

HEMŞİRE ORTAÖĞR.

1 NOLU POZİSYON

11 NOLU POZİSYON

25 NOLU POZİSYON

39 NOLU POZİSYON

2 NOLU POZİSYON

12 NOLU POZİSYON

26 NOLU POZİSYON

40 NOLU POZİSYON

3 NOLU POZİSYON

13 NOLU POZİSYON

27 NOLU POZİSYON

41 NOLU POZİSYON

4 NOLU POZİSYON

14 NOLU POZİSYON

28 NOLU POZİSYON

42 NOLU POZİSYON

 

15 NOLU POZİSYON

29 NOLU POZİSYON

43 NOLU POZİSYON

DİYETİSYEN 5 NOLU PZ.

16 NOLU POZİSYON

30 NOLU POZİSYON

44 NOLU POZİSYON

PSİKOLOG 6 NOLU POZ.

17 NOLU POZİSYON

31 NOLU POZİSYON

45 NOLU POZİSYON

EBE 7 NOLU POZ.

18 NOLU POZİSYON

32 NOLU POZİSYON

46 NOLU POZİSYON

BİYOLOG 8 NOLU POZ.

19 NOLU POZİSYON

33 NOLU POZİSYON

47 NOLU POZİSYON

FİZYOTERAPİST 9 N.PZ.

20 NOLU POZİSYON

34 NOLU POZİSYON

48 NOLU POZİSYON

ECZACI 10 NOLU POZ.

21 NOLU POZİSYON

35 NOLU POZİSYON

49 NOLU POZİSYON

 

22 NOLU POZİSYON

36 NOLU POZİSYON

50 NOLU POZİSYON

 

23 NOLU POZİSYON

37 NOLU POZİSYON

51 NOLU POZİSYON

 

24 NOLU POZİSYON

38 NOLU POZİSYON

52 NOLU POZİSYON

 

ÖN DEĞERLENDİRME LİSTELERİNE İTİRAZ SÜRECİ

Yukarıda açıklanan listelere itirazlar adayın kendisi tarafından 01 Aralık 2020 tarihi Salı gününe kadar personel@comu.edu.tr e-posta adresine yapılacaktır. İtirazların değerlendirilmesinin ardından YERLEŞMEYE HAK KAZANANLARIN NİHAİ (KESİN) LİSTESİ www.personel.comu.edu.tr web adresinden duyurulacaktır.

 

ECZACI (10 NOLU) POZİSYONU İÇİN MÜLAKAT SINAVI

Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar için,

Tarih : 02 Aralık 2020 Çarşamba günü

Saat : 14.00

Yer : ÇOMÜ Rektörlüğü Senato Salonu (Terzioğlu Yerleşkesi)

 

DİĞER HUSUSLAR

Ön Değerlendirme sonuçlarına göre Hakkından Feragat Etmek isteyenler, 01 Aralık 2020 Salı gününe kadar feragat dilekçesini doldurup ıslak imzalı şekilde taratarak personel@comu.edu.tr e-posta adresine göndermeleri yeterlidir. (Dilekçe Örneği)

 

İşbu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Önemle duyurulur.