Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

4/B Sözleşmeli Personel Sağlık Çalışanı Başvuru Nihai Listesi

4/B Sözleşmeli Personel Sağlık Çalışanı Başvuru Nihai Listesi

       Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca 69 Sözleşmeli Personel Sağlık Çalışanı alım ilanı başvurularının ön değerlendirme sonucuna yapılan itirazlar ve feragat bildirimleri değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ASIL/YEDEK aday olarak Yerleşmeye Hak Kazananların Nihai (Kesin) Listesi aşağıya çıkarılmıştır.

       Saygılarımızla.

 

NİHAİ (KESİN) LİSTE

HEMŞİRE (1 NOLU POZİSYON)

HEMŞİRE (2 NOLU POZİSYON)

HEMŞİRE (3 NOLU POZİSYON)

ECZACI (12 NOLU POZİSYON)

 

 

       ASIL olarak yerleşmeye hak kazanan adaylar için 17 Nisan 2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun madde 3/(1) "Arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılır." hükmü uyarınca Arşiv Araştırması yapılması gerekmektedir. Adaylar arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip https://personel.comu.edu.tr/ web adresinden ilan edilerek, belirlenecek takvim çerçevesinde göreve başlatılacaktır.

* Hakkından Feragat Etmek etmek isteyenler, feregat dilekçesini doldurup ıslak imzalı şekilde taratarak personel@comu.edu.tr e-posta adresine göndermeleri yeterlidir. Feragat Dilekçesi Örneği

 

İşbu duyuru/ilan tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Önemle duyurulur.