Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

4/B Sözleşmeli Personel Yedek Aday Listesi

.

Üniversitemize 09 Kasım 2020 tarihli ve 31299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca ASİL olarak yerleştirilmeye hak kazanıp gelmeyen adayların yerine çağrılan YEDEK listesi aşağıya çıkarılmıştır.

YEDEK ADAY LİSTELERİ  

1 Nolu Hemşire Pozisyonu  31 Nolu Sağlık Teknikeri Pozisyonu 51 Nolu Hemşire Pozisyonu
3 Nolu Hemşire Pozisyonu  38 Nolu Sağlık Teknikeri Pozisyonu 52 Nolu Hemşire Pozisyonu
20 Nolu Sağlık Teknikeri Pozisyonu 40 Nolu Hemşire Pozisyonu  


     Yerleşmeye hak kazananlar 15 Ocak Cuma günü saat 10:00-16.00 arası aşağıda belirtilen belgeleri doldurarak/hazırlayarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na ŞAHSEN müracaat edeceklerdir. Belirtilen süre içinde başvuru yapmayanlar hakkından feragat etmiş kabul edilecektir.

     Yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri ve özel sektör sağlık kuruluşlarında fiilen sağlık personeli olarak çalışanlar COVİD-19 pandemisi ile topyekün mücadele kapsamında sağlık kurum/kuruluşlarında aksamaya sebebiyet vermemek için görev yaptıkları sağlık kurumu yöneticilerinden alacakları “İlgilinin görevinden ayrılması halinde sağlık hizmetinde aksama olmayacaktır.” yazılı onaylı belgeyi ibraz etmeleri halinde hemen göreve başlatılabilecektir.

     Yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan Bir Sağlık Kuruluşunda Halen Çalışmakta olanların (pandemi nedeniyle görevinden ayrılamayacak olanlar) ve/veya Hakkından Feragat Etmek isteyenlerin başvuru süresi içerisinde Form-1 nolu dilekçeyi doldurup teslim etmeleri gerekmektedir. (Form-1 Nolu Dilekçe)

     Yerleşmeye hak kazanıp süresi içinde çeşitli nedenlerle başvuru yapmayan/yapamayan adayların yerine KPSS puan sırasına göre YEDEK adayalar alınacaktır.

     Süresi içerisinde başvuru yapan adayların göreve başlama tarihi 18 Ocak 2021‘dir.

TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

 1. 6 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilen)
 2. Diploma / Mezuniyet Belgesi (Aslı ya da E-Devlet üzerinden yeni tarihli alacakları belge)
 3. KPSS (B) Grubu Sonuç Belgesi
 4. Başvurulan Pozisyonun Şartlarında İstenilen Belgelerin Asılları. (Sertifika/Çalışma Belgesi/Hizmet Dökümü/Cihaz Kullanım Belgesi)
 5. Sağlık Raporu (Tek Hekim Raporu)

(Pandemi süreci bitiminde kişilerden Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi ya da Üniversite Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu)

 1. Nüfus Cüzdanı (Aslı ve Fotokopisi)
 2. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden yeni tarihli alacakları belge)
 3. Adli Sicil Kaydı Belgesi. (E-Devlet üzerinden yeni tarihli alacakları belge)
 4. Sigortalı Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden yeni tarihli alacakları Meslek Kodunu gösterir BARKODLU SGK Hizmet Dökümü)
 5. Personel Kimlik Kartı Talep Formu (Doldurulacak)
 6. Mal Bildirim Formu (Tek kağıda arkalı önlü çıktı alınarak doldurulacak)

       Üniversitemiz Terzioğlu Yerleşkesinde bulunan Ziraat Bankası 18 Mart Üniversitesi Şubesinden “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İdari Personeli Maaş Hesabı” açtırılarak IBAN Numarasının görev biriminize teslim edilmesi gerekmektedir. Maaş Hesabı açtırmak için lütfen T.C. Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) fotokopisi ile müracaat ediniz.

İşbu duyuru/ilan tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Önemle duyurulur.