Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

40 Sürekli İşçi (4/D) Yerleştirme ve Yedek Aday Duyurusu (yrd-4)

Üniversitemiz bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (D) bendi kapsamında Arşiv Araştırması sonucu Yerleşmeye Hak Kazanan adayın ve Arşiv Araştırması yapılacak YEDEK adayın listeleri aşağıya çıkarılmıştır.

Saygılarımızla,

 

1- ARŞİV ARAŞTIRMASI SONUÇLANAN ADAY LİSTESİ

  • Güvenlik Görevlisi (Kadın) İNDİR

* Süreci devam edenlerin Arşiv Araştırması sonuçlandığında https://personel.comu.edu.tr/ web adresinden duyurulacaktır.

 

YERLEŞMEYE HAK KAZANANLARIN KESİN KAYIT İÇİN GETİRMESİ GEREKEN BELGELER

* 27.09.2021 tarihinden 01.10.2021 tarihi saat 17.00'a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat edilecektir.

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. 3 adet Vesikalık Fotoğraf

3. Mezuniyet Belgesi (Diploma aslı ya da E-Devlet üzerinden alınacak barkodlu belge.)

4. SGK Hizmet Dökümü (SGK’dan Onaylı veya E-Devlet üzerinden alınacak barkodlu belge.)

5. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınacak barkodlu belge.)

6. ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinden alınmış Sağlık Kurulu Raporu ve tarama testi (Tarama testi: Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir.)

7. Güvenlik Görevlileri için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Fotokopisi

8. Personel Kimlik Kartı Talep Formu İNDİR.

Üniversitemiz Terzioğlu Yerleşkesinde bulunan Ziraat Bankası 18 Mart Üniversitesi Şubesinden “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İdari Personeli Maaş Hesabı” açtırılarak IBAN Numarasının Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi maaş mutemedine teslim edilmesi gerekmektedir. Maaş Hesabı açtırmak için lütfen Nüfus Cüzdanı fotokopisi ile ilgili banka şubesine müracaat ediniz.

 

2-ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPILACAK YEDEK ADAY LİSTESİ

  • Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı (Erkek) İNDİR

YEDEK olarak yerleşmeye hak kazanan adaylar için 17 Nisan 2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun madde 3/(1) "Arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılır." hükmü uyarınca Arşiv Araştırması yapılması gerekmektedir. Adaylar arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip https://personel.comu.edu.tr/ web adresinden ilan edilerek, belirlenecek takvim çerçevesinde göreve başlatılacaktır.

 

Ayrıntılı bilgi için; 0(286) 218 00 18 - Dahili: 10132 - 10122 - 10121 - 10123 - 10120 - 10119

İşbu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Önemle duyurulur.