Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Sonuçları ile Sınav Takvimi

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 28 Ekim 2021 tarihli ve 31642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Bilişim Personeli ilanımızın başvuru sonuçları ile SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN adayların listesi aşağıya çıkarılmıştır.

Saygılarımızla.

              

A-     SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURU SONUÇLARI

  1. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (WEB, MOBİL)
  2. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (C#)
  3. SİSTEM YÖNETİM UZMANI
  4. BİLGİ GÜVENLİĞİ AĞ UZMANI

 

B-     SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı/uygulama sınavı 29.11.2021 tarihi saat 09.00’da, sözlü sınav 30.11.2021 tarihi saat 09.00’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (Terzioğlu Yerleşkesi Turizm Fakültesi 4. Kat Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) yapılacaktır.

 

C-     SINAV ŞEKLİ

Sınavlar yazılı/uygulama ve sözlü olarak yapılacaktır. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ yazılı ve sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

 

D-     SINAV KONULARI

1-Kıdemli Yazılım Uzmanı (Web, Mobil)

PHP Programlama Dili, SQL Sorgusu, GIT, Javascript, Html, Css, Sql Veritabanları, jQuery, Mobil Uygulamalar, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları, Katmanlı yazılım mimarisi, Yazılım Geliştirme metodolojiler.

2-Kıdemli Yazılım Uzmanı (C#)

C# Programla Dili, SQL Sorguları, Python, JAVA, Gömülü Sistemler, Temassız Ödeme Teknolojileri.

3-Sistem Yönetim Uzmanı

Linux Server, Veri Depolama Üniteleri, SAN Anahtarlama, Python Script ve Bash Script, Sanallaştırma Sistemleri.

4-Bilgi Güvenliği Ağ Uzmanı

Ağ Cihazları, Firewall, Linux vb. İşletim Sistemleri, Vmware, Syslog, ISO27001, Bilgi Güvenliği (Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi).

 

E-     SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, 06.12.2021 tarihinde personel.comu.edu.tr sitesinden ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

İşbu duyuru/ilan tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Önemle duyurulur.