Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesine İlişkin Duyuru

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde görev yapan personelimizin 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kadroya geçirilmelerine ilişkin başvuru ve atama sürecine dair açıklamalar aşağıdaki gibidir.

 

Başvuru Tarihi 26 Ocak 2023-24 Şubat 2023 (Mesai Bitimi)
Başvuru Yeri Sözleşmeli pozisyondan kadroya geçme talebi olan personel halen görev yaptığı birime dilekçe ile başvuru yapacaktır.
Başvuru Şartları
1) 28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunun 4/B maddesi uyarınca görev yapıyor olmak,
 
2)  657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
Başvuruda İstenilen Belgeler
1) Sözleşmeli Personelden Kadroya Geçiş Talep Dilekçesi,
 
2) Sözleşmeli personel olarak göreve başladığı tarihten itibaren mezun olunan tüm öğrenimlerine ait mezuniyet belgesi (Karekodlu e-devlet çıktısı),
 
3) SGK Hizmet Dökümü ((Karekodlu e-devlet çıktısı),
 
4)Ortaokul ve/veya Lise öğrenimi üç yıldan fazla olanların mezuniyet belgesi (Karekodlu e-devlet çıktısı, olmaması halinde aslı veya noter onaylı örneği)
 
5) Adli Sicil Belgesi (Karekodlu e-devlet çıktısı),
 
6)Engellilik Durumu varsa bunu gösterir Sağlık Kurulu Raporu,
 
7)Askerlik Durum (Tecil/Terhis) Belgesi 
 
 
 
UYARI: Adaylar belgelerini tamamlandıktan sonra GÖREV BİRİMİNE başvuracaktır.
Atama Takvimi
a) Kadroya atanma talebinde bulunan personelin atama işlemleri 26 Ocak 2023-24 Mart 2023 tarihleri arasında tamamlanacak olup atama onayları birimlerine gönderilecektir.
 
b) Askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde 
bulunmayanlar hakkında; bu süreler göreve döndükleri tarihten itibaren başlayacaktır.

 

KADROYA GEÇİŞ TALEP DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 UYARI:

1) Atama işlemlerine esas olmak üzere gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecek olup atama işlemleri için talep edilen evrakların eksik ya da hatalı ibraz edilmesi durumunda sorumluluk personele aittir.

2) Sözleşmeli statüde göreve başlarken hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9 ncu maddesi kapsamında arşiv araştırması yapılmayan personel hakkında öncelikle arşiv araştırması yapılacaktır.

Ekler

Hizmet Birleştirme Talep Dilekçesi.pdf
Kadroya Geçiş Talep Dilekçesi.doc
Mal Bildirim Formu.xls