Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Zorunlu Aday Memur Eğitimleri

Zorunlu Aday Memur Eğitimleri

Üniversitemizde görev yapan aday memurlarımız için; 11-29 Nisan 2022 tarihleri arasında zorunlu temel eğitim kursu, 23 Mayıs 24 Haziran 2022 tarihleri arasında ise zorunlu hazırlayıcı eğitim kursu düzenlenecektir. 

Eğitimler uzaktan ve yüzyüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecek olup; aday memurlarımızın eğitim ve sınavlara katılımı zorunludur. Eğitim programları ve sınav tarihleri aday memurlarımıza görev yaptıkları birimler tarafından tebliğ edilmiştir.

Sınav tarihleri ve yeri aşağıda belirtilmiştir.

Temel Eğitim Sınavı: 13 Mayıs 2022 Cuma günü 14:00- 16:00 saatleri arasında Troya Kültür Merkezi A Anfisinde gerçekleştirilecektir.

Hazirlayıcı Eğitim Sınavı: 1 Temmuz 2022 Cuma günü 14:00-15:00 saatleri arasında Troya Kültür Merkezi A Anfisinde gerçekleştirilecektir.

Bilgi için: Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü Vildan ERDOĞDU Dahili : 10110

Bilg. İşlt. Yelda GÜL Dahili: 10133