Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Üniversitemiz idari personeline yönelik 4-5 Nisan 2024 tarihleri arasında Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sözlü sınavı gerçekleştirildi.