Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca, idari personelimize yönelik Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı düzenlendi.