Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Personel Oryantasyon

  • Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulan çevrimiçi eğitim platformu olan Uzaktan Eğitim kapısına,  Üniversitemizde görev  yapan ve eğitimlere katılım sağlamak isteyen   idari- akademik personelin sisteme giriş işlemleri  devam etmekte  olup;  sistem girişleri tamamlandığında 147 farklı konudan oluşan online eğitimlerden Üniversitemiz personelinin faydalanması sağlanmış olacaktır.
  • Üniversitemiz idari personeline sigorta giriş işlemleri ile ilgili 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında Sosyal Sigortalar Kurumunda görevli personel tarafından Microsoft Teams uygulaması üzerinden uzaktan eğitim verilmiştir. Ayrıca Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen personel oryantasyon eğitimleri, kanunlarca belirtilen şekilde veya gerekli görülmesi ve talep edilmesi halinde etkin ve yetkin kişilerce ayrıca verilmekte olup; 2022 yılı için personel oryantasyon eğitim konuları,  güncelleme ve planlama çalışmaları devam etmektedir. 2022 yılı için Aday Memur Eğitimleri ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim planlamaları devam etmektedir.