Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Akademik Personel Şube Müdürlüğü İş Akış Süreci

Akademik Personel Şube Müdürlüğü İş Akış Süreci

Ekler

Akademik Personel Atama İşlemleri.pdf
Aylıksız İzin İşlemleri.pdf
Görev Süresi Uzatımı İşlemleri.pdf
Görevlendirme (2547-31.madde ) İşlemleri.pdf
Görevlendirme (2547-38.madde) İşlemleri.pdf
Görevlendirme (2547-39.madde) İşlemleri.pdf
Görevlendirme (2547-40a madde)İşlemleri.pdf
Görevlendirme (2547-40b madde gelen) İşlemleri.pdf
Görevlendirme (2547-40b madde giden) İşlemleri.pdf
Görevlendirme (2547-40c madde) İşlemleri.pdf
Görevlendirme (2547-40d madde kurum dışı gelen ) İşlemleri.pdf
Görevlendirme (2547-40d madde kurum dışı giden) İşlemleri.pdf
İntibak İşlemleri.pdf
Nakil İşlemleri.pdf
Pasaport İşlemleri.pdf
SGK Hizmet Birleştirme İşlemleri.pdf
Terfi İşlemleri.pdf