Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

İdari Personel Şube Müdürlüğü İş Akış Süreci

İdari Personel Şube Müdürlüğü İş Akış Süreci

Ekler

Açıktan Atama ( Şahsa Bağlı ) İşlemleri.pdf
Açıktan Atama ( Yeniden).pdf
Açıktan Atama (Engelli Memur İlk Defa) İşlemleri.pdf
Açıktan Atama (İlk Defa ) İşlemleri.pdf
Asalet Tasdiki İşlemleri.pdf
Aylıksız İzin İşlemleri.pdf
Bilgi Edinme Başvuruları.pdf
Bilgi-Belge Talebi ( Hukuk Müşavirliği) İşlemleri.pdf
Bilgi-Belge Talebi (Soruşturmacı) İşlemleri.pdf
Derece Kademe Terfi İşlemleri.pdf
Disiplin Cezaları İşlemleri.pdf
Emeklilik İşlemleri.pdf
Geçici Görevlendirme İşlemleri.pdf
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İşlemleri.pdf
Hastalık İzni İşlemleri.pdf
İl İçi-Dışı Görevlendirme İşlemleri.pdf
İntibak İşlemleri.pdf
İstatistik İşlemleri.pdf
İzin (Yıllık Mazeret) İşlemleri.pdf
Kadro Değişikliği,İptal-İhdas İşlemleri.pdf
Kıdem Listeleri.pdf
Memuriyetten Çekilme ve Çekilmiş Sayılma İşlemleri.pdf
Naklen Atama ( Kurum Dışı Giden) İşlemleri.pdf
Naklen Atama ( Özelleştirme ) İşlemleri.pdf
Naklen Atama (Kurum Dışı Gelen) İşlemleri.pdf
Naklen Atama (Kurum İçi) İşlemleri.pdf
Özlük ( Sicil Dosyası Göderme-Alma) İşlemleri.pdf
Pasaport (Hizmet ) İşlemleri.pdf
Pasaport (Hususi) İşlemleri.pdf
Sendika Üyelik-İstifa İşlemleri.pdf
Sigorta Birleştirme İşlemleri.pdf
Son Sekiz Yıl İyi Sicilden 1 Kademe İlerlemesi.pdf
Sözleşmeli Personel Alım İşlemleri.pdf
Sürekli İşci Alımı İşlemleri.pdf
Vekalet İşlemleri.pdf