Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Tahakkuk Şube Müdürlüğü İş Akış Süreci

Tahakkuk Şube Müdürlüğü İş Akış Süreci

Ekler

İlan Ödeme İşlemleri.pdf
İş Sağlığı ve Güvenliği Ödeme İşlemleri.pdf
İşci,Canlı Model ve Yabancı Uyruklu Personel Maaş Ödeme İşlemleri.pdf
Memur ve Sözleşmeli Personel Maaş Ödeme İşlemleri.pdf
Mesai Ödeme İşlemleri.pdf
Satınalma İşlemleri.pdf
Taşınır İşlemleri.pdf
Yolluk Ödeme İşlemleri.pdf
Yurtdışı Maaşı ve Öğrenim Giderleri (33 madde ) İşlemleri.pdf