Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Akademik Kadro Atama Kriterleri

T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU, GÖREV SÜRESİ UZATIMI, ATANMA VE YÜKSELTİLME KRİTERLERİ

 

A- Profesör kadrolarına başvurmak için;

Profesörlüğe yükseltilme ve atama işlemleri, 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde tanımlanan koşullara göre yapılır. Bunlara ek olarak Üniversitenin belirlediği ilgili temel alan koşulları aranır.

B- Doçent kadrolarına başvurmak için;

Doçentliğe yükseltilme ve atama işlemleri, 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde tanımlanan koşullara göre yapılır. Bunlara ek olarak Üniversitenin belirlediği ilgili temel alan koşulları aranır.

C- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurmak için;

Doktor Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve atama işlemleri 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde ayrıntılı biçimde tanımlanmıştır. Bunlara ek olarak ilgili temel alan koşulları aranır.

1. GRUP TEMEL ALANLAR

1.         EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI

2.         FİLOLOJİ TEMEL ALANI

3.         GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

4.         HUKUK TEMEL ALANI

5.         İLAHİYAT TEMEL ALANI

6.         SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI

7.         SPOR BİLİMLERİ TEMEL ALANI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA İLK DEFA ATANMA İÇİN:

1) Doktora ya da sanatta yeterlik tezi kapsamında uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli bir dergide en az 1 adet makale yapmış olmak, ayrıca doktora veya sanatta yeterlik sonrası lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla hakemli dergilerde bilimsel makale niteliğine sahip en az 1 adet yayın yapmış olmak,

2) Akademik etkinlik değerlendirmesinden en az 400 puan almış olmak ve bu puanın en az %50’sini akademik etkinlik değerlendirmesinin 1-12. arası maddelerinden almak,

Yeniden atanma için: Tamamlanan atanma dönemi içerisinde gerçekleştirilmiş olan etkinlikler dikkate alınarak;

1) Akademik etkinlik değerlendirmesinden 2 yıllık görev süresi uzatımı için toplam en az 150 puan, 3 yıllık görev süresi uzatımı için toplam en az 225 puan veya 4 yıl için 300 puan almak, bu puanın en az %65’ini akademik etkinlik değerlendirmesinin 1-12. arası maddelerinden, en az %15’ini de 20-23. arası maddelerinden almış olmak.

2) Uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli bir dergide en az 1 adet makale yapmış olmak

-Güzel Sanatlar alanında başvuran adayların yeniden atanması için:

-En az 2 adet sergiye eseri ile katılmış olmak,

-En az 1 kişisel sanatsal etkinliği bulunmak,

-En az 1 özgün bilimsel yayın yapmış olmak,

-Akademik etkinlik değerlendirmesinden 2 yıllık görev süresi uzatımı için toplam en az 100, 3 yıllık görev süresi uzatımı için toplam en az 150, 4 yıl için en az 200 puan almış olmak.

DOÇENT KADROSUNA ATANMA İÇİN:

1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az elli beş (55) puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak, doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise (örneğin: İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili Edebiyatı, Fransız Dili Edebiyatı gibi) bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek ve en az elli beş (55) puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak (YÖK tarafından kabul edilen güncel yabancı dil sınavı eşdeğerlik tablosu geçerli kabul edilecektir).

2) Doktora sonrasında akademik etkinlik değerlendirmesinin 1-12. maddelerinden 500 puan almış olmak ve bu puanın en az %50’sini akademik etkinlik değerlendirmesinin 1-5. maddelerinden almak (Güzel Sanatlar temel alanı için 1-7. maddeler arası),

3) Bir bilimsel projede görev almış ya da görev alıyor olmak,

4) Toplam en az 1000 puan almış olmak,

PROFESÖR KADROSUNA ATANMA İÇİN:

1) Profesörlük başlıca eseri olarak doçent unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar veya uluslararası düzeyde araştırmaya dayalı özgün bir eser yayınlamak, başlıca eserin makale olması halinde eserin SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI veya AHCI kapsamında yer alan dergilerde yayımlanması,

2) Doçentlik sonrası için akademik etkinlik değerlendirmesinin 1-12. arası maddelerinden en az 700 puan almış olmak ve bu puanın en az %50’sini akademik etkinlik değerlendirmesinin 1-5. maddelerinden almış olmak (Güzel Sanatlar temel alanı için 1-7. maddeler arası),

3) Bir bilimsel projede görev almış ya da görev alıyor olmak,

4) Doçentlik sonrası kendi bilim alanında en az 2 bilimsel toplantıya/gösteriye katılmak ve sunum yapmış olmak.

5) Toplam en az 1500 puan almış olmak,

veya yukarıdaki kriterler yerine

Doçent unvanını aldığı tarihten itibaren profesör kadrosuna başvurduğu tarihe kadar geçen sürede; yürürlükte olan Üniversitelerarası Kurulun geliştirdiği doçentlik kriterlerini bir kez daha sağlamış olmak.

2. GRUP TEMEL ALANLAR

1.         FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI

2.         MÜHENDİSLİK TEMEL ALANI

3.         MİMARLIK, PLANLAMA, TASARIM TEMEL ALANI

4.         ZİRAAT VE ORMAN VE SU ÜRÜNLERİ TEMEL ALANI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA İLK DEFA ATANMA İÇİN:

1) Doktora tezi kapsamında uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli bir dergide en az 1 adet makale yayımlamış olmak,

2) Doktora sonrası lisansüstü tezlerden üretilmemiş en az bir tanesi uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli bir dergide olmak üzere en az 2 bilimsel yayın yapmış olmak ve bu yayınlardan en az birinde ilk isim ya da sorumlu yazar olmak,

3) Akademik etkinlik değerlendirmesinden en az %65’i 1-12. arası maddelerden olmak üzere en az 500 puan almış olmak,

4) En az 50 puanı doktor unvanınım alınmasından sonra olmak üzere akademik etkinlik değerlendirmesinin 22-23. maddelerinden en az 100 puan almış olmak.

Yeniden atanma için: Tamamlanan atanma dönemi içinde gerçekleştirilmiş olan etkinlikler dikkate alınarak;

1) Akademik etkinlik değerlendirmesinden 2 yıllık görev uzatımı için toplam en az 200 puan, 3 yıllık görev uzatımı için toplam en az 300 puan veya 4 yıllık görev uzatımı için 400 puan almak, bu puanın en az %65’ini akademik etkinlik değerlendirmesinin 1-12. arası maddelerinden, en az %15’ini de 20-23. arası maddelerinden almış olmak,

2) Uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli bir dergide en az 1 adet makale yapmış olmak.

DOÇENT KADROSUNA ATANMA İÇİN:

1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az elli beş (55) puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak (YÖK tarafından kabul edilen güncel yabancı dil sınavı eşdeğerlik tablosu geçerli kabul edilecektir).

2) Doktora sonrasında akademik etkinlik değerlendirmesinin 1-12. arası maddelerinden 1000 puan almış olmak ve bu puanın en az %50’sini akademik etkinlik değerlendirmesinin 1-5. arası maddelerinden almak,

3) Doktora sonrasında akademik etkinlik değerlendirmesinin 22 ve 23. maddelerinden en az 150 puan almış olmak,

4) Toplam en az 1500 puan almış olmak.

PROFESÖR KADROSUNA ATANMA İÇİN:

1) Profesörlük başlıca eseri olarak doçent unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar veya uluslararası düzeyde araştırmaya dayalı özgün bir eser yayımlamak, başlıca eserin makale olması halinde eserin SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI veya AHCI kapsamında yer alan dergilerde yayımlanması,

2) Başlıca eserin yanı sıra doçentlik sonrasında en az iki tanesi uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde olmak üzere toplamda en az 3 adet bilimsel yayın yapmış olmak,

3) Doçentlik sonrası akademik etkinlik değerlendirmesinin 1-12. arası maddelerinden en az 1000 puan almış olmak, bu puanın en az %50’sini akademik etkinlik değerlendirmesinin 1-5. arası maddelerinden almış olmak,

4) Doçentlik sonrası akademik etkinlik değerlendirmesinin 22 ve 23. maddelerinden en az 200 puan almış olmak,

5) Doçentlik sonrası kendi bilim alanında en az bir tanesi uluslararası olmak üzere, en az 2 bilimsel toplantıya/gösteriye katılmış ve sunum yapmış olmak,

6) Toplam en az 2000 puan almış olmak,

veya yukarıdaki kriterler yerine

Doçent unvanını aldığı tarihten itibaren profesör kadrosuna başvurduğu tarihe kadar geçen sürede; yürürlükte olan Üniversitelerarası Kurulun geliştirdiği doçentlik kriterlerini bir kez daha sağlamış olmak.

3. GRUP TEMEL ALAN

SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA İLK DEFA ATANMA İÇİN:

 1. Doktora veya tıpta uzmanlık tezi kapsamında hakemli bir dergide en az 1 adet makalesinin yayımlanmış ya da yayıma kabul edilmiş olmak (Diş Hekimliği Fakültesi hariç),
 2. Doktora veya tıpta uzmanlık sonrası en az bir tane uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli bir dergide ilk isim veya sorumlu yazar olarak bilimsel yayın yapmış olmak,
 3.  Akademik etkinlik değerlendirmesinden en az %50’si 1-12. arası maddelerden olmak üzere toplamda en az 500 puan almış olmak.

Yeniden atanma için: Tamamlanan atanma dönemi içinde gerçekleştirilmiş etkinlikler dikkate alınarak;

 1. Akademik etkinlik değerlendirmesinden 2 yıllık görev uzatımı için toplam en az %50’si 1-17. arası maddelerden olmak üzere toplamda en az 200 puan almış olmak,
 2. Akademik etkinlik değerlendirmesinden 3 yıllık görev uzatımı için toplam en az %50’si 1-17. arası maddelerden olmak üzere toplamda en az 300 puan almış olmak,
 3. Akademik etkinlik değerlendirmesinden 4 yıllık görev uzatımı için toplam en az %50’si 1-17. arası maddelerden olmak üzere toplamda en az 400 puan almış olmak,
 4. Akademik etkinlik değerlendirmesinin 20-23. arası maddelerinden en az 50 puan almış olmak,
 5. En az bir bilimsel projede görev almış ya da alıyor olmak,
 6. Tıp Fakültesinde yapılacak yeniden atamalarda; eğitim becerileri kursu sertifikası almış olmak.

DOÇENT KADROSUNA ATANMA İÇİN:

 1. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az elli beş (55) puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak (YÖK tarafından kabul edilen güncel yabancı dil sınavı eşdeğerlik tablosu geçerli kabul edilecektir).
 2. Doktora veya tıpta uzmanlık sonrası akademik etkinlik değerlendirmesinin 1-12. arası maddelerinden en az 500 puan almış olmak,
 3. Doktora veya tıpta uzmanlık sonrası akademik etkinlik değerlendirmesinin 20 ve 21. maddelerinden en az 50 puan almış olmak,
 4. Doktora veya tıpta uzmanlık sonrası akademik etkinlik değerlendirmesinin 22 ve 23. maddelerinden en az 100 puan almış olmak,
 5. Doktora ve tıpta uzmanlıktan sonra akademik etkinlik değerlendirmesinden toplamda en az 1500 puan almış olmak,

 6. Doktora veya tıpta uzmanlıktan sonra bir yükseköğretim kurumunda en az 1 yıl çalışmış olmak,

         7.Eğitim becerileri kursu sertifikası almış olmak.

Not: Diş Hekimliği Fakültesine atanacaklar hariç olmak üzere, doktora veya tıpta uzmanlık sonrası akademik etkinlik değerlendirmesinin 20 ve 21. maddelerinden en az 50 puan almış olmak.

PROFESÖR KADROSUNA ATANMA İÇİN:

 1. Profesörlük başlıca eseri olarak doçent unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar veya uluslararası düzeyde araştırmaya dayalı özgün bir eser yayımlamak, başlıca eserin makale olması halinde eserin SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI veya AHCI kapsamında yer alan dergilerde yayımlanması,
 2. Doçentlik sonrası en az iki tanesi uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde olmak üzere toplamda en az 5 bilimsel yayın yapmış olmak,
 3. Doçentlik sonrası başvurduğu bilim alanında en az bir tanesi uluslararası olmak üzere, en az 2 bilimsel toplantıya/gösteri/sanat etkinliğine katılmış ve sunum yapmış olmak,
 4. Doçentlik sonrası akademik etkinlik değerlendirmesinin 1-12. arası maddelerinden en az 500 puan almış olmak,
 5. Doçentlik sonrası akademik etkinlik değerlendirmesinin 20 ve 21. maddelerinden en az 50 puan almış olmak,
 6. Doçentlik sonrası akademik etkinlik değerlendirmesinin 22 ve 23. maddelerinden en az 100 puan almış olmak,
 7. Doktora ve tıpta uzmanlıktan sonra akademik etkinlik değerlendirmesinden en az 1000 puanının 1-17. arası maddelerden olması ve toplamda en az 3000 puan almış olmak,
 8. Eğitim becerileri kursu sertifikası almış olmak,
 9. Doçentlik sonrası bir yükseköğretim kurumunda en az 1 yıl çalışmış olmak,

veya yukarıdaki kriterler yerine

Doçent unvanını aldığı tarihten itibaren profesör kadrosuna başvurduğu tarihe kadar geçen sürede; yürürlükte olan üniversiteler Arası Kurulun geliştirdiği doçentlik kriterlerini bir kez daha sağlamış olmak.

Açıklamalar

Başlıca Eser:

A) Uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayınlanmış olması koşuluyla;

1) Adayın tek yazarlı makalesi veya ilk isim olduğu makalesi

2) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci (ler) ile birlikte yayımlanmış makalesi,

3) Yürütücülüğünü yaptığı proje çalışmasından üretilmiş ve yayımlanmış makalesi veya

B) Adayın özgün bir araştırmasının kendisinin ismiyle ulusal ya da uluslararası kitap olarak basılmış olması.

C) Akademik etkinlik değerlendirme tablosundaki 6. maddedeki etkinliklerden birisine katılmak.

Bilimsel Proje: Bütçesi belirlenmiş, üniversite, ulusal veya uluslararası diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen kültür, sanat, tasarım ve bilimsel araştırma/ uygulama nitelikli sonuç raporu yayınlanmış ve onaylanmış projelerdir.

Devam Eden Proje: Devam eden projeler için akademik etkinlik değerlendirme puanlarının 22 ve 23. maddeleri için yarısı hesaplanır.

Tüm Alanlar için Bilimsel Proje Değerlendirme Notu: Herhangi bir öğretim üyesi kadrosu için istenen toplam puanın %50 fazlası sağlandığında, “En az bir bilimsel projede görev almış ya da alıyor olmak şartı” aranmaz.

AKADEMİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ GENEL İLKELERİ

Bu kriterler, adayların kendilerini hazırlamalarını ve kendi durumlarını değerlendirmelerini kolaylaştırmak ve jüri üyelerinin adaylar hakkında daha sağlıklı karar verebilmelerini ve değerlendirmelerinde nesnellik sağlamak ve yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Ek’te belirtilen kriterler sadece bir ön-koşul niteliği taşımakta olup, adayların faaliyetlerini sadece nicel yönden bir ön değerlendirmesini yapmaktadır. Bu kriterleri yerine getirmiş olmak görev süresi uzatımı, atanma ve yükseltilmeler için yeterlilik anlamına gelmez.

Başvuruların bu kriterlere uygunluğu Akademik Değerlendirme Komisyonunca incelenerek belirlenir. Kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyerek sahibine iade edilir.

Akademik yükseltilme ve atamalarda jüri üyelerinin yapacağı bilimsel değerlendirmeler esas alınır. Adayların sadece alanlarıyla ilgili Akademik Etkinlikleri Değerlendirmeye tabi tutulur. Yayınlanması kabul edilmiş eserlerden en çok iki tanesi “yayınlanmış” kabul edilir; ancak, aday “yayınlanması kabul edildi” yazısını eserin son şekline eklemelidir. Aynı isimli ulusal yayınların (makale, bildiri, poster) puanlanmasında en yüksek puanlı olan dikkate alınır, diğerleri değerlendirmeye alınmaz.

Akademik Etkinlik Değerlendirmesinin 1-12. maddelerindeki ikiden çok yazarlı yayınlarda adayların puanı (%) olarak aşağıdaki şekilde hesaplanır.

 

 

1. isim

2. isim

3. isim

4. isim

5. isim

Tek yazarlı

100

 

 

 

 

2 yazarlı

90

80

 

 

 

3 yazarlı

80

70

60

 

 

4 yazarlı

70

60

50

40

 

5 yazarlı

60

50

40

30

30

 
 • 6 ve daha fazla yazarlı makalelerde; 6.ve 9. sıralardaki (6. ve 9. dâhil)  yazarlar için %20, 10. ve üzerindeki yazarlar için %10 olacak şekilde hesaplanır
 • Bir makalenin sorumlu yazarı (corresponding author) 1. isimle aynı şekilde değerlendirilir.
 • Farklı çok merkezli (farklı üniversitelerin veya aynı üniversitenin farklı fakülteleri/yüksekokulları) ortak bilimsel çalışmalarda hak edilen puan her bir merkez için ayrı ayrı kabul edilip, kendi içlerinde yukarıdaki yöntemle bölüştürülür.

AKADEMİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRME TABLOSU

 

I. YAYIN ve SUNUM ETKİNLİKLERİ

A. MAKALELER

 

1

SCI, SCI-Expanded SSCI, ESCI veya AHCI kapsamında yer alan dergilerde yayımlanan;

 • Özgün araştırma, makale, derleme
 • Editöre mektup, teknik not, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

 

100
65

2

SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI veya AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan;

 • Özgün araştırma, makale, derleme
 • Editöre mektup, teknik not, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

 

 

80

45

3

Diğer Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan:

 • Özgün araştırma, makale, derleme
 • Teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

 

70

40

4

Ulusal hakemli bilimsel dergilerde yayımlanan;

 • Özgün araştırma, makale ve derleme
 • Teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

 

65

35

5

Ulusal diğer bilimsel dergilerde, gazete ve dergilerde yayımlanan her türlü özgün araştırma, makale, derleme ve teknik not gibi çalışmalar (En çok iki çalışma)

20

 

B. SANAT DALLARINDAKİ ETKİNLİKLER 
Özgün Sanat Yapıtı'nın tanımı; resim, grafik, seramik, heykel, geleneksel el sanatları, müzik yapıtları, mimari projeler, tekstil, tiyatro, sinema ve benzeri sanat üretimlerini ifade eder.

 

6

 • Uluslararası alanda; özgün sanat yapıtlarının, tasarımların ya da yorum çalışmalarının yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; Proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş veya sanat yapıtının alımı yapılmış olması koşuluyla sinema televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması
 • Özgün sanat yapıtlarını tasarlayan, yaratan ve yorumlayanların, (sanatçı, oyuncu, tasarımcı, yönetmen, koro -orkestra şefi ve benzeri icracılar), yurt dışında, kişisel sanat/tasarım etkinlikleriyle, gösterim, dinletim ya da yarışmaya girmesi

 

 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt dışında sempozyum, festival, workshop, bienal, trienal gibi jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmesi

 

150


 


 

 

100


 

 

50

 

7

Ulusal alanda;

 • Özgün sanat yapıtlarının, tasarımların ya da yorum çalışmalarının yurt içindeki eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; Proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş veya sanat yapıtının alımı yapılmış olması koşuluyla, ulusal sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin yurt içinde ulusal düzeyde uygulanmış olması

 

 • Özgün sanat yapıtlarını tasarlayan, yaratan ve yorumlayanların, (sanatçı, oyuncu, tasarımcı, yönetmen, koro -orkestra şefi ve benzeri icracılar), ulusal düzeyde kişisel sanat/tasarım etkinlikleriyle, gösterim, dinletim ya da yarışmaya girmesi

 

 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal düzeyde sempozyum, festival, workshop, bienal, trienal gibi jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmesi

 

100

 

 

50

 

25

 

C. KONGRE SUNULARI

 

8

Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay, konferans, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan;
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI veya AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamdaki kongre kitaplarında özet metin olarak yayınlanan bildiri, poster veya gösteri
b) Kongre kitapçığında tam metin olarak yayınlanan bildiri
c) özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri

 

60
55

35

9

Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan;
a) Tam metin olarak yayımlanan bildiri
b) özet metin olarak yayımlanan bildiri yada poster veya gösteri


50
30

 

D. ALANINDA KİTAP YAZARLIĞI

 

10

Yurtdışında uluslararası yayınevlerinde basılı olması şartıyla;

 • Alanında kitap yazarlığı
 • Alanında yazılmış bir bölüm yazarlığı (Aynı kitapta sadece 2 bölüm dikkate alınır)

 

150
100

11

Basılı olması şartıyla;
a) Alanıyla ilgili ulusal nitelikte bir kitap yazması
b) Alanıyla ilgili olarak Türkçe yazılan bir kitapta bir bölümün yazarlığını yapmak (Aynı kitapta sadece 2 bölüm dikkate alınır)

100
25

12

Basılı olması şartıyla alanıyla ilgili;
a) Referans kitaplarından birinin çevirisini yapmak
b) Çevirisi yapılan bir kitabın bölümlerinden birisinin çevirisini yüklenmek (Aynı kitapta en en fazla 2 bölüm dikkate alınır)

50
15

 

E. EDİTÖRLÜK ve HAKEMLİKLER

 

13

SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde (her yıl için);

 • Editör olmak
 • Yayın/Bilimsel Kurulu listesinde yer almak
 • Hakemlik yapmak

 

150
50
25

14

SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI veya AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan ve TUBİTAK yayın teşvik programı içinde tanımlanan hakemli dergilerde (her yıl için);

 • Editörlük yapmak
 • Yayın/Bilimsel kurulunda yer almak
 • Hakemlik yapmak

 

 

100
40
20

15

Diğer uluslararası hakemli dergilerde (her yıl için);

 • Editörlük yapmak
 • Yayın/Bilimsel kurulunda yer almak
 • Hakemlik yapmak


 

80
30
15

16

Alanıyla ilgili Ulusal hakemli bilimsel dergilerde (her yıl için);

 • Editörlük yapmak
 • Yayın/Bilimsel kurulunda yer almak
 • Hakemlik yapmak


 

50
25
10

17

Kitap editörlüğü;
a) Alanında Yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
b) Alanında Yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü


150
100

 

F. ATIFLAR

 

18

Uluslararası atıflar (kendisinin yazar olarak yer almadığı yayınlarda olmak kaydıyla);

 • Uluslararası kaynak kitaplardaki atıflar
 • SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI veya AHCI tarafından taranan dergilerdeki atıflar
 • Diğer uluslararası dergilerde yayınlanan makalelerdeki atıflar


 

20
10
5

19

Ulusal atıflar (kendisinin yazar olarak yer almadığı yayınlarda olmak kaydıyla);

 • Ulusal referans kitaplarındaki atıflar
 • Ulusal hakemli bilimsel dergilerdeki atıflar


 

10
3

 

II- EĞİTİM- ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ
G. ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ

 

20

Son beş yılda verilmiş dersler; her yarıyılda verilen en fazla dört ders için;
a) Lisansüstü
b) Ön Lisans – Lisans


5
3

21

Yönetiminde tamamlanan her tez için; 
a) Doktora (Tıpta uzmanlık) 
b) Yüksek lisans


20
10

 

H. BİLİMSEL ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ

 

22

Üniversitenin altyapısına destek veren tamamlanmış projeleri (Raporu verilmeli) yürütme;

 • Yurtdışı kaynaklı Uluslararası Projeler (Eğitim projeleri hariç)
 • Ulusal Kuruluşlarca (TÜBİTAK, TÜBA vb.) desteklenenler
 • Üniversite tarafından desteklenen projeler ve uluslararası destekli eğitim projeleri

 

250
100
50

23

Üniversitenin altyapısına destek veren tamamlanmış projelerde görev alma;

 • Yurt dışı kaynaklı Uluslararası Projeler (Eğitim projeleri hariç)
 • Ulusal Kuruluşlarca (TÜBİTAK, TÜBA vb.) desteklenenler
 • Üniversite tarafından desteklenen projeler ve uluslararası destekli eğitim projeleri

 

125
75
30

 

I. DİĞER BİLİMSEL VE SANATSAL ETKİNLİKLER

 

24

Uluslararası sempozyum (Uluslararası katılımlı değil), kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu, sanat sergisi, festival düzenlenmesi gibi etkinliklerde;
a) Başkanlık yapmak
b) Görev almak (Bilimsel komite yada organizasyon kurulu üyesi, konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak)

100
50

25

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu, sanat sergisi, festival düzenlenmesi gibi etkinliklerde;
a) Başkanlık yapmak
b) Görev almak (Bilimsel komite yada organizasyon kurulu üyesi, konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak)

50
25

 

J. ÖDÜLLER ve BURSLAR

 

26

Alanında;

 • Jürili Uluslararası bilim ve/veya sanat ödülü veya patent almak
 • Alanında Ulusal bilim (TÜBİTAK/TÜBA vb.), sanat ödülü veya patent almak

 

350
250

27

Alanında bilimsel/sanatsal çalışma ve araştırmalar için;

 • Uluslararası burs almak
 • Kamu kuruluşlarınca verilen burs almak

 

150
100

 

 

 

 

 

Ekler

Akademik Kadro Atama Kriterleri.pdf
ÇOMÜ Değerlendirme Formu.xlsx
ÇOMÜ İlk Defa Atama Değerlendirme Formu.xlsx