Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı