Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Dilekçeler

Dilekçeler

Ekler

7.1. Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi.PDF
8.1. Emeklilik İşlemlerinde Kullanılan Banka Talep Dilekçesi.PDF
Akademik Personel ve 4A Kapsamındaki Kadrolu Memurlar İçin Emeklilik Talep Dilekçesi.docx
Askerlik Hizmet Dilekçesi.pdf
Babalık İzni Talebi Dilekçesi.pdf
Disiplin Cezasının Kaldırılması Talep Dilekçesi.pdf
Doçentlik Belgesi (7085 S.K.) İçin Görev Belgesi Talep Dilekçesi.pdf
Doğum Yapan Eşi Doğum Yapan Memurlar İçin Dilekçe.pdf
Ek Mal Beyanı Dilekçesi.pdf
Emekli Olan Personel İçin Hususi (Yeşil) Pasaport Talep Dilekçesi.pdf
Evlilik İzni Talebi Dilekçesi.pdf
Görev Belgesi Talebi Dilekçesi.pdf
Hizmet Birleştirme Talebi Dilekçesi.pdf
İstifa Talebi Dilekçesi.pdf
Mal Beyanı Dilekçesi.pdf
Öğrenim Değişikliği Dilekçesi.pdf
Pasaport Talep Formu Dilekçesi.pdf
Süt İzni Talep Dilekçesi.pdf
Ücretsiz Analık İznine Ayrılma Talebi Dilekçesi.pdf
Uzaktan Eğitim Kapısı Dilekçe Örneği.docx
Yabancı Dil Tazminatı Talep Dilekçesi.pdf